Controle

Het is belangrijk om één keer per jaar naar de praktijk te komen voor de controle.

De mondholte kan veranderen waardoor een prothese losser gaat zitten. Dit hoeft voor u niet gelijk een probleem te geven maar hierdoor kan een prothese sneller slijten.

Door de jaarlijkse controle kunnen er eerder aanpassingen gedaan worden waardoor er langer met de prothese gedaan kan worden.

Voor een klikgebit moet u elk jaar naar de tandarts-implantoloog voor controle van de implantaten en ook voor de garantie van uw implantaten. Indien nodig zal hij de implantaten schoonmaken.